Ako štát pomáha pri splácaní úverov: Kto má na túto pomoc nárok?

Ako štát pomáha pri splácaní úverov: Kto má na túto pomoc nárok?

 

Splácanie úverov môže byť náročné, najmä v čase, keď sa zvyšujú úrokové sadzby. Našťastie, štát ponúka pomoc v podobe príspevkov na splátky úverov pre nízkopríjmové domácnosti. Ale kto má na túto pomoc nárok? Prečítajte si môj článok a dozviete sa viac.

Text článku:

Nový zákon o pomoci pri splácaní úveru

Vláda schválila nový návrh zákona, ktorý by mal pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam pri splácaní úveru na bývanie. Táto pomoc sa prejavuje v podobe sociálnej dávky, ktorá môže dosiahnuť až 150 eur mesačne. Zákon nadobudne platnosť od 1. januára 2024 a prvé dávky by mali byť vyplatené už vo februári budúceho roka.

Pre ľudí, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže štát formou daňového bonusu a preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne).

Kto má nárok na túto pomoc?

Aby ste mohli požiadať o túto pomoc, musíte spĺňať určité podmienky. Musíte byť uvedený ako dlžník v zmluve o úvere na bývanie a musíte mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska. Váš príjem nesmie prekročiť 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy a financovaná nehnuteľnosť sa nesmie prenajímať. Ak ste v úvere dvaja, tak hranica maximálneho príjmu sa zdvojnásobuje. Príspevok môže byť poskytnutý len na jednu zmluvu na jednu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a slúži na trvalé bývanie oprávnenej osoby.

Ako funguje vyplácanie príspevku?

Príspevok bude vyplácať príslušný úrad práce vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Systém je nastavený tak, že podľa sumy navýšenia splátky o určitú hodnotu, dostanete finančnú pomoc vo výške 75% z nárastu, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Táto pomoc je nastavená zatiaľ do roku 2027 a počas tohto obdobia štát počíta s pomocou pre približne 315 000 úverov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto nového zákona alebo potrebujete pomoc s vaším úverom, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktov na mojej webovej stránke. Rada vám pomôžem.

Ing. Lenka Dikaczová
Autor: Ing. Lenka Dikaczová

Sprievodca na ceste finančnou nezávislosťou.

 

Potrebujete poradiť?
Vyplňte formulár, rada Vám pomôžem.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie