Máte úver a zvýšila sa vám splátka? Pomôcť vám môže daňový bonus

Máte úver a zvýšila sa vám splátka? Pomôcť vám môže daňový bonus

Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá upravuje podmienky získania daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa dotkne táto zmena a aké sú podmienky na uplatnenie tohto daňového bonusu?

Aké sú podmienky pre daňovníkov?

Ak sa vám v minulom roku zvýšila úroková sadzba na hypotéke, už v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023, prípadne v daňovom priznaní za rok 2023, si budete môcť uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu za zaplatenie vyšších úrokov. Ak sa vám teda v roku 2023 zvýšila na zmluve o úvere úroková sadzba oproti roku 2022, môžete si uplatniť daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Nárok vzniká len na základe jednej úverovej zmluvy, na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, ide o rodinný dom alebo byt a slúži k vlastnému trvalému bývaniu daňovníka. Nie je možné teda uplatniť bonus na nehnuteľnosť, ktorú má daňovník ako investičnú nehnuteľnosť a využíva ju za účelom zisku.

Pozor na maximálnu výšku príjmu

Pre získanie nároku na zvýšený daňový bonus je potrebné, aby bol mesačný príjem za rok 2022 najviac 2086,40 eur. Ten sa vypočítava ako jedna dvanástina zo zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022. Ak sú na úverovej zmluve dvaja spoludlžníci, ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmel za rok 2022 presiahnuť sumu 4172,80 eur.

Aká je výška daňového bonusu?

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky je 75% z rozdielu medzi priemernou ročnou splátkou za rok 2022, ktorá bola nižšia a priemernou ročnou splátkou za rok 2023, ktorá bola vyššia, najviac 1800 eur za rok. Ak k zmene došlo v priebehu roka 2023, daňovník má nárok na alikvotnú časť daňového bonusu za mesiace, ktoré robia rozdiel vo výške mesačnej splátky, maximálne však v mesačnej výške 150 eur.

Pokiaľ máte nárok na zvýšený daňový bonus, v tomto prípade sa neprihliada na vek ani maximálnu sumu nehnuteľnosti. V prípade zmlúv, ktoré boli uzatvorené po 1. januári 2024, už budú platiť opäť iné podmienky.

Ak neviete s istotou, či máte nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky hypotéky, poraďte sa so svojim finančným poradcom alebo zamestnávateľom.

Ing. Lenka Dikaczová
Autor: Ing. Lenka Dikaczová

Sprievodca na ceste finančnou nezávislosťou.

 

Potrebujete poradiť?
Vyplňte formulár, rada Vám pomôžem.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie