Podanie dane z nehnuteľnosti v roku 2023

Podanie dane z nehnuteľnosti v roku 2023

Každý, kto si v roku 2022 (od 2.1.2022 do 1.1.2023) kúpil nehnuteľnosť, má povinnosť do 31.1. 2023 zaplatiť povinnú daň. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stala vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti musí vyplniť daňové priznanie do konca tohto mesiaca.

Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce? 

Ak je daňovník zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako správca nehnuteľnosti, t.z., že má vo správe pozemok alebo stavby, ktorých vlastníkom je obec, vyšší územný celok, taktiež je povinný podať daňové priznanie. V tomto prípade nezáleží, kde má daňovník trvalý pobyt, resp. kde je miesto jeho podnikania, ale na akom území, v ktorej obci alebo meste sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňové priznanie nájdete TU: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3581/73/01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf

Lenka radí

Ak ste svoju nehnuteľnosť predali alebo darovali do 31.12. 2022 a zanikla vám daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, resp. nemáte už nehnuteľnosť v správe alebo v nájme, taktiež podávate čiastkové priznanie. V tlačive stačí vyznačiť, že podávate čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti.

Ing. Lenka Dikaczová
Autor: Ing. Lenka Dikaczová

Sprievodca na ceste finančnou nezávislosťou.

 

Potrebujete poradiť?
Vyplňte formulár, rada Vám pomôžem.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie